I4mm No. 107 I4mm C4v9

Generators selected (1); t(1, 0, 0); t(0, 1, 0); t(0, 0, 1); t(1/21/21/2); (2); (3); (5)

General position

Multiplicity, Wyckoff letter,
Site symmetry
Coordinates

 (0, 0, 0)+  (1/21/21/2)+  
16 e 1
(1) xyz(2) -x-yz(3) -yxz(4) y-xz
(5) x-yz(6) -xyz(7) -y-xz(8) yxz

I Maximal translationengleiche subgroups

[2] I411 (79I4)(1; 2; 3; 4)+
[2] I2m1 (44Imm2)(1; 2; 5; 6)+
[2] I21m (42Fmm2)(1; 2; 7; 8)+a - ba + bc

II Maximal klassengleiche subgroups

[2] P42mc (105)1; 2; 5; 6; (3; 4; 7; 8) + (1/21/21/2)0, 1/2, 0
[2] P4nc (104)1; 2; 3; 4; (5; 6; 7; 8) + (1/21/21/2)
[2] P42nm (102)1; 2; 7; 8; (3; 4; 5; 6) + (1/21/21/2)
[2] P4mm (99)1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

[3] c' = 3c

I4mm (107)<2; 3; 5>ab, 3c

[p] c' = pc


I4mm (107)<2; 3; 5>abpc
 p > 2
no conjugate subgroups

[p2] a' = pa, b' = pb


I4mm (107)<2 + (2u, 2v, 0); 3 + (u + v, -u + v, 0); 5 + (0, 2v, 0)>papbcuv, 0
 p > 2; 0 ≤ u < p; 0 ≤ v < p
p2 conjugate subgroups for the prime p

I Minimal translationengleiche supergroups

[2] I4/mmm (139)

II Minimal non-isomorphic klassengleiche supergroups

none
[2] c' = 1/2c  C4mm (99, P4mm)
to end of page
to top of page